Kim jest rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Taką definicje można znaleźć w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).

Nabycie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego skutkuje wyłącznym prawem do określania wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z daną nieruchomością, ale może określać także wartość szkód i nakładów dotyczących nieruchomości i urządzeń z nią związanych. Do zadań rzeczoznawcy należy również sprawdzanie i weryfikacja wiarygodności i aktualności otrzymanych dokumentów oraz dokonywanie analizy rynku i zestawianie wszystkich informacji w celu określenia wartości nieruchomości.

Wszystkie opinie rzeczoznawca majątkowy sporządza w formie operatu szacunkowego. Szacowanie nieruchomości musi być zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów prawnych i standardów zawodowych. Rzeczoznawca majątkowy ponadto powinien pamiętać o zasadach etyki zawodowej, a w wycenie nieruchomości powinien kierować się zasadą bezstronności i obiektywności. Z tego powodu nie może oszacować wartości własnego majątku ani żadnej osoby spokrewnionej z nim lub związanej z nim zawodowo. Rzeczoznawca majątkowy działa w sposób obiektywny, niezależnie od woli stron, a umowa jest jedynym elementem łączącym strony. Informacje uzyskane od zleceniodawcy stanowią tajemnicę zawodową, podlegają ochronie i nie mogą być przekazywane osobom nieupoważnionym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *