Obowiązki najemcy

Osoba płacąca właścicielowi mieszkania bądź domu czynsz w zamian za korzystanie z lokalu staje się najemcą. Przed podpisaniem umowy najmu warto sprawdzić, jakie obowiązki ciążą na stronach obu stronach tej umowy.

Do najważniejszego obowiązku najemcy należy terminowe płacenie czynszu ustalonego i potwierdzonego w umowie. Do obowiązków najemcy należy także utrzymywanie lokalu oraz pomieszczeń, do których używania jest uprawniony, w należytym stanie technicznym oraz higieniczno-sanitarnym a także powinien przestrzegać porządku domowego. Ponadto najemca zobowiązany jest do chronienia przed uszkodzeniami i dewastacją urządzeń i części budynku, do których m.in. należą np. korytarze, klatki schodowe, dźwigi osobowe, przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

Prócz tego, najemcę obciąża

  • konserwacja i dokonywanie drobnych napraw podłóg, drzwi i okien, pieców węglowych i akumulacyjnych, wbudowanych mebli, kuchni, urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony wraz z ewentualną wymianą całości urządzenia lub zużytych elementów a także drobne naprawy i konserwacja etażowego centralnego ogrzewania łącznie z jego wymianą pod warunkiem, że nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, łącznie z jego wymiana
  • dokonywanie drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania, dopływu i odpływu wody wraz z ich ewentualną wymianą całości urządzenia lub zużytych elementów, wyłączając natomiast wymianę przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej
  • odświeżanie, malowanie lub tapetowanie ścian, malowanie okien i drzwi, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, przy czym obejmuje to także naprawę uszkodzeń powierzchni zewnętrznej urządzeń oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów.

Najemca powinien pamiętać, że w razie nieprzestrzegania warunków umowy najmu późniejsze dochodzenie swoich praw może być w znacznym stopniu utrudnione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *