Obowiązki wynajmującego

Obowiązki związane z wynajmowanym lokalem ciążą zarówno na najemcy jak i na wynajmującym. Wiążą się one w głównej mierze z utrzymaniem w odpowiednim stanie lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń.

Obowiązki obu stron związane z naprawami i konserwacją lokalu zostały szczegółowo wymienione w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Obowiązki wynajmującego obejmują zapewnienie sprawnego działania istniejących już instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, które umożliwiają najemcy korzystanie z wody, ciepła, energii elektrycznej, paliw gazowych i ciekłych, dźwigów osobowych oraz wszelkich innych instalacji i urządzeń stanowiących podstawowe wyposażenie lokalu oraz budynku, które zostało określone odrębnymi przepisami.

W sytuacji oddania w najem lokalu, który został uprzednio opróżniony przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest zobowiązany uzupełnić, bądź wymienić zużyte elementy należące do wyposażenia lokalu.

Obowiązki wynajmującego w szczególności dotyczą:

  • utrzymania we właściwym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku, należących do przedmiotów wspólnego użytku mieszkańców a także jego otoczenia.
  • dokonywania wszelkich napraw budynku a także jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie pierwotnego stanu budynku uszkodzonego, bez względu na przyczyny danego stanu. Należy przy tym pamiętać, że najemcę obciąża obowiązek poniesienia wszystkich kosztów wynikających z pokrycia strat powstałych z jego winy.
  • dokonywania wszelkich napraw lokalu, w tym napraw lub wymiany instalacji oraz elementów wyposażenia technicznego:

– napraw lub wymiany wewnętrznej instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – z wyłączeniem armatury i wyposażenia, oraz napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyłączeniem osprzętu

– wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej a także podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych oraz tynków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *